Algemene Voorwaarden

 

Algemeen:

Voor fysieke problemen neem je best eerst contact op met je arts. Deze site verschaft geen medisch advies.

Door deze site, de nieuwsbrief of de producten te gebruiken verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Angstaanpakken.com kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe noch door indirecte of onrechtstreekse schade door gebruik van deze website, de nieuwsbrief of de producten.

Angstaanpakken.com kan enkel en alleen aansprakelijk zijn voor de werkelijke en bewezen schade uit de in met haar gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, met uitsluiting van enige andere impliciete of niet geschreven verplichtingen en dit voor maximaal het bedrag van de overeenkomst.

Auteursrechten

Het is strikt verboden, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Angstaanpakken.com om kopie?n, vertalingen, bewerkingen, aanpassingen, wijzigingen, herverpakkingen, van het geheel of van een gedeelte van de producten, in welke vorm of op welke manier dan ook, te doen.

Angstaanpakken.com behoudt zich het recht toe tegen elke voornoemde inbreuk burgerrechtelijke vervolging in te stellen of een strafklacht in te dienen.

Toepasselijk Recht

Huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwistingen met betrekking tot deze overeenkomst zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd. 

 

 

 


Disclaimer

Deze website geeft geen medisch advies of medische behandeling. Het is belangrijk om eerst contact op te nemen met je huisarts wanneer je vragen hebt over je gezondheid. Negeer ook nooit de raad van je arts. De tips die je op deze site vindt zijn niet bedoeld om ziektes te genezen. Wat je hier vindt is verder heel bewust ook geen (langdradige) therapie. Wat je hier leest is bedoeld om angst aan te pakken. Weet ook dat angst aanpakken niet makkelijk is en moeite vergt. Maar het is die moeite naar mijn mening zeker waard.

Ik kan spijtig genoeg ook niet iedereen helpen en de resultaten verschillen van persoon tot persoon. Het vergt tijd om je angsten echt te overwinnen. Contacteer me dus om te kijken wat ik wel en niet voor je kan betekenen.

Zijn er risico's? Je kan hier meer informatie over de risico's vinden.